O společnosti D & P building

Mladá společnost s ručením omezeným vystupující pod značkou D & P building vznikla spojením fyzických osob, které podnikaly v segmentu projektové činnosti a provádění staveb.  

Na základě předchozí praxe a bohatých zkušeností ve stavebním oboru může poskytovat služby na vysoce kvalifikované úrovni. V současném konkurenčním prostředí, které je pro mnohé zmatečné, nalézá pro své klienty nejvhodnější řešení, a to vždy s největším ohledem  na jejich zájmy.

D & P building  s.r.o. umožňuje rychlou a dynamickou reakci na požadované služby, která chybí velkým stavebním společnostem. K problémům svých klientů přistupuje zásadně individuálně a takovým způsobem, aby v cestě za žádanou službou nestála zbytečná administrativní zátěž a klienti tak nebyli kráceni o svůj drahocenný čas a finance.

Firma nabízí projekční a stavební činnost v oboru pozemních staveb:

Jedná se především o:

 • stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy
 • stavby občanské vybavenosti
  • stavby pro školství a výchovu
  • stavby pro zdravotní a sociální péči
  • stavby pro služby a obchod
  • stavby pro ubytování a stravování
 • stavby průmyslové včetně technologických částí